Sekce » Sponzoři

Sekce

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Nahlášení pálení

Kontakt

+420 725 026 762

Kalendář

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
.

Radarová data

Facebook


Propagujte i svojí stránku

Hledat

Anketa

Líbí se vám náš web?

Ano (294) Ne (122) Ujde to (98)

Celkem hlasů: 514

Naši sponzoři

Jako nezisková organizace Vám budeme vděční za jakýkoliv finanční příspěvek, který by pomohl navýšit náš rozpočet. Veškeré sponzorské dary jsou vedeny v účetních dokladech a jsou určeny výhradně na zlepšení materiálního vybavení zásahové jednotky, což se příznivě projeví v její akceschopnosti. Opět uvádíme, že její příslušníci vykonávají veškerou zásahovou činnost zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu či plat.

Připomínáme, že sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů s možností snížit o tuto částku (při dodržení stanovených podmínek) základ daně z příjmu fyzických osob či právnických osob. Na přání sponzora bude tento uveden ve výroční zprávě, rovněž je zde možnost umístění odkazu.

Děkujeme všem sponzorům za jejich poskytnuté dary.

 

Naši sponzoři:


Vaše Kovovýroba  www.vasekovovyroba.cz

Náš generální dodavatel zámečnických a kovo výrobků použitých na CAS

 

Ing. Outlý

Sboru JSDH byl poskytnut finanční dar v hodnotě 50.000 Kč, za které byla nakoupena přetlaková ventilace.

 

JUDr. Ing. Lumír Kydalka

Díky poskytnutému finančnímu daru SDH nakoupila kompresor.

 

Baracom a.s. Zdiby.

Dne 18.12.2008 byla zástupcem společnosti Baracom a.s. Zdiby panem Šmejkalem naší jednotce sponzorsky zakoupena rozbrušovací pila Partner K 960 v hodnotě 50 000,-. Záchranné vybavení bylo předáno za přítomnosti starosty obce p.Tvrdého zástupcům jednotky.

Děkujeme.

Rozbrušovací pila partner k 960,sponzorský dar od fa.baracom.a.s.


RWE Transgas, a.s.

http://www.rwe-transgasnet.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby tímto děkuje za sponzorský dar v roce 2009, za pomoci kterého jsme dofinancovali nákup nových zásahových obleků pro jednotku.

1