Sekce » IZS Zdiby

Sekce

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Nahlášení pálení

Kontakt

+420 725 026 762

Kalendář

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
.

Radarová data

Facebook


Propagujte i svojí stránku

Hledat

Anketa

Líbí se vám náš web?

Ano (294) Ne (122) Ujde to (98)

Celkem hlasů: 514

IZS Zdiby

Sbor dobrovolných hasičů Zdiby

Co dělat v tísni


Tísňové linky


112 – jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému,operátoři komunikují také v cizích jazycích

150 – hasiči
volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce

155 – záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění

158 – Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost

774 986 014 - obecní policie Zdiby
volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci

 

Plánované pálení můžete nahlásit pomocí tohoto odkazu: evidence pálení

 

V případě vzniku požáru

 • snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se jej uhasit – využijte hasící přístroje, pozor na vhodnost hasícího přístroje, kusy látek, apod.
 • nedaří-li se požár uhasit vlastními silami cca.2 minuty,volejte tísňovou linku 150 nebo 112, varujte ostatní.
 • vyhledejte únikovou cestu, vemte sebou např.osobní doklady, cenné věci ale i pokud možno stavební plány od stavby
 • snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 • zajistěte přístup k požáru pro hasící techniku
 • při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý,uveďte přesnou polohu i místní název (Holosmetky,Zlatý kopec)apod. Dbejte pokynů operátora.Nikdy nezavěšujte jako první. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.),už při vašem oznamování jsou hasiči v akci.
 • operátor vám může podat základní informace „co dělat“
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání toxických zplodin hoření)
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě,nejlépe pomocí okolo jdoucích navést techniku od hlavní silnice, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 • zachovejte klid
 • uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.
 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 • v případě zakouření si lehněte na zem
 • ústa kryjte kusy látky nejlépe navlhčené jako improvizační filtr
 • snažte se dýchat klidně

V případě dopravní nehody

 • Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.
 • Jste-li svědkem nehody, odstavte vozidlo na bezpečném místě, aby nezpůsobilo další následné nehody.
 • Zabraňte řetězové havárii – zabezpečte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním „praporkem" – postačí kusem látky).
 • Stane-li se nehoda na rychlostní komunikaci (čtyř a více proudá vozovka) nikdy nepřebíhejte přes sousední pruhy.
 • Dbejte na svoji bezpečnost, v případě nepřehledné situace (náledí, hustý provoz, snížená viditelnost) zapněte výstražná světla a opusťte vozovku – ukryjte se až za ochranná svodidla. Hrozí další řetězové nehody.
 • Snažte se uhasit požár, jestliže vozidlo hoří nebo doutná (hasicím přístrojem nebo v nouzi improvizovaně pískem, zeminou apod.). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla. Tím zajistíte přístup vzduchu k místu hoření a situaci můžete zhoršit. Haste jen s mírně nadzvednutou kapotou.
 • Sami se označte výstražnou vestou.
 • Prohlédněte místo nehody a snažte se zjistit maximum informací (zejména počet zraněných osob, rozsah poranění, přítomnost nebezpečných látek, vznikající požár).
 • Ohlaste nehodu na tísňovou linku 112 nebo tímto důležitým úkolem někoho pověřte.
 • Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.
 • V rámci možností situaci na místě nehody zakreslete nebo nafoťte.
 • Před jakoukoliv manipulací s vozidly (otevírání dveří, ošetřování zraněných apod.) zajistěte vozidla proti pohybu, na místě nehody nemusí být sklon vozovky patrný.
 • Snažte se poskytnout první pomoc postiženým osobám s využitím autolékárničky (vaší nebo dalších účastníků silničního provozu).
 • Při poskytování první pomoci myslete na své zdraví a z lékárničky jako první použijte ochranné latexové rukavice pro svoji ochranu (zabránit kontaktu s krví).
 • Na místě nehody nekuřte, mohlo by dojít k požáru unikajících pohonných hmot
 • Snažte se s ostatními lidmi dohodnout na rozdělení úkolů, aby pomoc byla efektivní (řízení dopravy, shánění lékárniček apod.).
 • Po příjezdu záchranářů se řiďte jejich pokyny. Policie uvítá Vaše poznatky z místa nehody, kde jste byli mezi prvními.
 • Stane-li se dopravní nehoda, myslete na základní pravidlo: zajistit vlastní bezpečnost, pak bezpečnost postižených osob a nakonec chránit majetek.
 • Poskytnutí pomoci je morální vizitkou každého z nás.


Telefonní čísla místní ohlašovny požáru.


obecní úřad Zdiby - 284 890 013

hasiči Zdiby - 725 026 762 

tísňové linky 150 a 112

 

Zdeněk Davídek starosta SDH

a preventista v oblasti P.O.  

1